voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken

Atrium

Atrium is een kleinschalige organisatie met zes scholen die elk een eigen gezicht hebben. Die kleinschaligheid, betrokkenheid en korte lijnen zijn een groot goed binnen de organisatie. Bij Atrium drijft de organisatie niet op regels maar op principes en context. Immers, als je de regels volgt doe je niets fout, de vraag blijft of je dan wel de goede dingen doet. De goede dingen doen, er toe doen, mensen in hun kracht organiseren zijn belangrijke organisatie waarden.

Lees hier ons strategisch beleidsplan

College van Bestuur

Stichting Atrium heeft een éénhoofdig College van Bestuur. Onze bestuurder drs. mw. G.A.C. Koops – de Hoog, is sinds januari 2016 werkzaam voor Stichting Atrium. Zij draagt zorg voor het integraal management van onze 6 scholen. Het College van Bestuur heeft daarmee de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs, de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de tot de stichting behorende scholen. Het CvB en de directeuren van de basisscholen vormen samen het Directieoverleg.

Ter ondersteuning van het CvB en onze scholen zijn op het bestuursbureau de volgende stafmedewerkers werkzaam:

 

Yvonne Bakkum – managementassistente

Arlette Kock – personeelsfunctionaris a.i.

Cora Vonk – medewerker personeelszaken

Marieke Ettema – onderwijskundig medewerker

 

Raad van Toezicht

Stichting Atrium kent een scheiding van bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de rol van klankbord en adviseur voor het bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 5 leden: