voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken

IPC: effectief leren

IPC in groep 4: natuurtaak tijdens het thema speelgoed

Leren en jezelf ontwikkelen. Samenhang zien tussen vakken door het werken met thema’s. Het kan allemaal met IPC (International Primary Curriculum). Sinds dit schooljaar past de Sint Maartenschool IPC toe in al haar groepen.

IPC-coördinator Annemieke Schouten vertelt: ‘De leerlingen zijn heel enthousiast. Het is zo mooi om te zien wat ze leren en ontdekken.’

 

Na de succesvolle pilot van vorig jaar mei, is de Sint Maartenschool dit schooljaar in alle groepen gestart met IPC. IPC is een bijzondere aanpak van de lessen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderen krijgen onderwijs via projecten. Voor zowel de groepen uit de boven- als onderbouw is er les-

materiaal ontwikkeld dat aansluit op de ontwikkelingsfase en belevings-

wereld van de leerlingen in die periode. Het materiaal bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hier sluiten de opdrachten op aan. Annemieke: ‘Met IPC werken we steeds opnieuw met een thema. De kinderen zijn heel nauw betrokken. Wat weet je al, waar denk je nog meer aan als je het thema hoort’. In ieder thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen leren op verschillende manieren naar het thema te kijken. ‘Bij ’gevoelens’ kwamen natuur, muziek en maatschappij aan bod. Bij ‘watersnoodramp’ geschiedenis en aardrijkskunde.’ Een terugkerend onderdeel is internationalisering. ‘We bekijken met elkaar hoe andere landen met het thema dat we dan behandelen omgaan. Wij zitten hier op deze plek op de aardbol met onze Deltawerken, maar hoe gaan ze om met water aan de andere kant van de wereld?’

 

Leren en ontdekken

Na de start gaan de kinderen aan de slag met verschillende opdrachten. Hoe ze dat doen, hangt af van het thema en de les. De opdrachten zijn zo ontwikkeld dat de talenten en vaardigheden van de leerlingen aandacht krijgen. Bovendien wordt er veel samengewerkt. Het kost de leerkrachten flink wat voorbereidingstijd, maar dat weegt zeker op tegen het enthousiasme van de leerlingen. ‘Ik kan kiezen uit verschillende opdrachten. Wat past bij mijn klas? En hoe ga ik dit aanbieden?’. De uitwerking van de opdrachten kan op verschillende manieren, zoals in de vorm van een quiz, een poster, maquette of een powerpointpresentatie. ‘Het gaat om kennis op doen maar vooral ook om de ontwikkeling van de leerling. Het is zo mooi om te zien wat ze leren en ontdekken!’. Niet alleen de leerlingen groeien dankzij IPC. ‘Soms komen ze met dingen waar ik zelf nog niet aan had gedacht. Zo leer je als leerkracht zelf ook.’

 

‘O, werkt dat zó!’

Ieder thema wordt op een bijzondere manier afgesloten. ‘Na het thema ‘democratie’ hebben we een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Dat was zo leuk, want toen ging het pas echt leven voor de leerlingen: ‘O, werkt dat zó!’ De ouders zien het resultaat terug in de nieuwsbrief en op de leerwand in de klas, die door de kinderen wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat zij zelf aan hun ouders vertellen wat ze geleerd hebben. Bij de komende thema’s worden de ouders ook op school uitgenodigd om het resultaat te komen bekijken. Hier wordt nog een mooie vorm voor gezocht.

Geplaatst op: donderdag 15 februari, 2018