voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken

Onderwijs

Atrium werkt aan goed onderwijs, gelukkige leerlingen en leerkrachten. We maken een persoonlijke verbinding met kinderen in ons onderwijs. Het authentieke, eigene van kinderen is daarbij het startpunt van de leerprocessen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel leren en zich optimaal ontwikkelen.

thf0efcfqfTalent

Bij de ontwikkeling van onze organisatie en het onderwijs gaan wij uit van de verbinding tussen ‘hart, hoofd, handen.’ Dit leidt tot evenwichtige ontwikkeling. Kinderen mogen worden wie ze in potentie zijn. Talenten worden (h)erkend en gebruikt, dit geldt niet alleen voor kinderen maar voor iedereen bij Atrium.

Vernieuwing

We realiseren ons dat we kinderen voorbereiden op een toekomst die wij nog niet kennen. De ontwikkelingen gaan snel. Voor onze leerkrachten betekent dit dat zij soms nog met beelden en eigen ervaringen vanuit het verleden lesgeven. Dit vraagt om vernieuwing. In onze eigen Atrium Academy gaan wij zelf steeds digitaal naar school. Medewerkers van Atrium blijven zichzelf continue ontwikkelen en vernieuwen. Dit vraagt om scholing. Bezoek Atrium Academy

ICT

Sinds dit schooljaar is er besloten om nog beter samen te werken met de verschillende scholen van Stichting Atrium, op het gebied van ICT. Met als doel dat de inzet van moderne media, het leerrendement en plezier vergroot voor de leerlingen op onze scholen.

Voor elke school is er een ICT coördinator aangesteld die 1x in de 2 weken een ICT dag heeft. De ICT coördinator zorgt op elke school voor de organisatie van alles wat met ICT te maken heeft. Denk hierbij aan het gebruik van Chromebooks, iPads, snappet, office 365, methodesoftware en ParnasSys. De ICT coördinatoren ondersteunen het personeel van hun school en overleggen 1x in de maand met elkaar op welke gebieden er samengewerkt kan worden en ze wisselen informatie en ideeën aan elkaar uit. We zijn dit schooljaar gestart met het werken met Chromebooks, snappets en iPads voor de leerlingen en proberen hiermee ons onderwijs te verrijken. We verzorgen workshops en vraag uurtjes voor onze collega´s. We overleggen veel, wat door de ICT coördinatoren als erg plezierig wordt ervaren. Samen weet je meer! We bekijken hoe we de verschillende devices goed kunnen inzetten en op welke manieren elke school dit doet. We werken op de verschillende scholen bijvoorbeeld met Google Apps for Education en zijn er al scholen bezig met programmeren. Hiermee werken we aan de 21th  century skills. De komende periode krijgen alle Atrium scholen Prowise borden om mee te werken in de klas. Hier zijn wij als ICT groep erg enthousiast over.

Door de samenwerking tussen de scholen kunnen we meer halen uit ons onderwijs en kunnen we de collega´s beter ondersteunen bij de snelle ICT ontwikkelingen.

Tevredenheid

Bent u ook nieuwsgierig naar de resultaten van het tevredenheidsonderzoek? In de periode november-december 2015 is een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders en leerlingen waarin ook de beleving van de sociale veiligheid is meegenomen. In dit rapport worden hiervan de resultaten op stichtingsniveau beschreven en zijn conclusies en plannen geformuleerd. Voor resultaten, conclusies en plannen per school wordt verwezen naar de rapportages van de individuele scholen.
rapportage tevredenheidsenquete Atrium ouderversie 31 maart

Wij vullen onze website constant aan met nieuwe (en vernieuwende) feiten over de wereld van het onderwijs.

Bekijk onze nieuws pagina om inspiratie op te doen.