Atrium en De Blauwe Loper coachen leerkrachten gezamenlijk

Atrium en De Blauwe Loper coachen leerkrachten gezamenlijk

Stichting Atrium wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en een goede werkgever zijn. Daarom werken we aan een betere begeleiding van pabo-stagiaires, nieuwe leerkrachten en leerkrachten met specifieke vragen. Atrium doet dit samen met De Blauwe Loper en SKL, want samen bereiken we meer.
Het samenwerkende team bestaat uit Natasja Vermeulen (schoolopleider bij Atrium en de Blauwe Loper), Mirjam Ooijevaar (coach bij Atrium) en Marieke Rademaker (coach bij de Blauwe Loper). Samen geven zij ondersteuning aan stagiaires en collega’s.  

Natasja beoordeelt studenten die op onze scholen stage lopen. “In de klas worden ze begeleid door de leerkracht bij wie ze stage lopen, hun mentor”, vertelt Natasja. “Soms heeft de mentor extra ondersteuning nodig bij het begeleiden van een student. Daar zorg ik dan voor. Ook onderhoud ik de contacten met de opleiding, zodat we de opleiding goed kunnen laten aansluiten op de praktijk in de klas.” Natasja is sinds drie jaar schoolopleider bij Atrium. Sinds mei werkt ze ook voor het openbaar onderwijs van De Blauwe Loper. Als samenwerkende partners heeft Atrium haar bij De Blauwe Loper gedetacheerd.

Mirjam en Marieke geven ondersteuning aan leerkrachten die nog maar kort voor de klas staan. Ook coachen ze leerkrachten die het werk al langer doen, en die ergens in vastlopen. “Het is belangrijk dat leerkrachten weten wie ze zijn en waarom ze op een bepaalde manier reageren”, zegt Marieke. Zij begeleidt ongeveer achttien mensen. “Met sommige van hen doe ik een uitgebreider coachingstraject. Dingen kunnen echt veranderen: leerkrachten gaan steviger voor de groep staan als ze zichzelf beter kennen.” 

Prioriteiten
Ook Mirjam merkt dat collega’s de ondersteuningsmogelijkheid zeer waarderen. ’Wat heb ik dit gemist bij mijn vorige werkgever en wat fijn dat er iemand is die mee kan luisteren’, hoort ze regelmatig van jonge collega’s. Mirjam helpt haar collega’s onder andere met timemanagement. “Het op de juiste manier stellen van prioriteiten en het creëren van overzicht voor jezelf daarin is erg belangrijk. De waan van de dag vraagt van alles van ons. Wanneer startende leerkrachten net van de pabo komen, hebben zij geleerd om één bal in de lucht te houden. Ik leer ze dat ze meerdere ballen in de lucht kunnen houden, zonder teveel acrobatische toeren.” Mirjam is zelf als zij-instromer in het onderwijs terecht gekomen. “Daardoor herken ik de vragen van zij-instromers heel goed. Omdat je wat ouder bent, verwachten collega’s vaak te veel van je.”

Voordelen
Het samenwerkingsverband tussen Atrium en De Blauwe Loper heeft veel voordelen. Beide organisaties geven samen trainingen voor personeel en netwerkbijeenkomsten voor stagiaires. “Met elkaar krijg je meer voor elkaar dan alleen”, zegt Natasja. Zo werd er op 13 november een workshop gehouden met als titel ‘The Growth Mindset’, over hoe je kunt groeien in je manier van kijken en over denken in kansen. “Een van de boodschappen die we studenten en startende leerkrachten willen meegeven is dat je fouten mag maken. Daar leer je van en word je creatief van”, aldus Mirjam.

De drie hebben een zelfstandige expertfunctie binnen hun organisatie. Door samen te werken kunnen ze elkaar aanvullen. “We overleggen veel met elkaar”, vertelt Natasja. “Daarnaast zijn we een soort vertrouwenspersoon voor elkaar bij onderwerpen waarover je niet met elke collega kunt praten.” Ook Marieke geeft aan dat het elkaar scherp houden een voordeel is. “Je kan van elkaar leren. Daar heeft niet alleen de leerkracht, maar ook de leerling wat aan.” De twee onderwijsorganisaties werken daarnaast samen met Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL). Mirjam: “Ook SKL heeft een coach, Patricia Dros. Zij ondersteunt pedagogisch medewerkers in hun eerste baan. Het is mooi om te zien hoe we ook met SKL kennis en ervaring kunnen uitwisselen.”

Leerkrachtcafé
In samenwerking met de Atrium Academy worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd en komt er binnenkort een leerkrachtcafé. “We bieden leerkrachten de mogelijkheid om elke tweede woensdag van de maand ’s avonds bij elkaar te komen”, zegt Marieke. Er  zal een praktische workshop zijn zodat leerkrachten er de volgende dag gelijk mee aan de slag kunnen. “Concrete ondersteuning, daar hebben leerkrachten iets aan”, aldus Marieke. Voor startende leerkrachten bereiden Atrium en De Blauwe Loper een driejarig trainingsprogramma voor.

Op de foto, van boven naar beneden: Natasja, Mirjam en Marieke (links).