Atrium verwezenlijkt ambities

Atrium verwezenlijkt ambities

Stichting Atrium staat aan de vooravond van een aantal belangrijke ontwikkelingen. In het bestuursjaarplan 2018-2019 geeft bestuurder Gea Koops aan wat dit schooljaar de prioriteiten zijn. Tijdens een bijeenkomst in Het Behouden Huis in Oudkarspel lichtte zij deze strategische visie toe aan het personeel. Wij delen die ook graag met u.

Integrale Kindcentra

De wens van Atrium om op alle schoollocaties een Integraal Kindcentrum (IKC) te openen krijgt steeds meer vorm. Om de ambities te kunnen verwezenlijken doet Atrium dit schooljaar samen met De Blauwe Loper en Stichting Kinderopvang Langedijk onderzoek naar bestuurlijke samenwerking. Aan het eind van dit schooljaar nemen de besturen een besluit over de vorm en de manier van samenwerking.

 

Het onderzoek wordt grondig uitgevoerd. “Samen hebben we elf werkgroepen ingericht. Zij doen dit schooljaar onderzoek en leveren input”, vertelt bestuurder Gea Koops. “In het voorjaar leveren zij een adviesrapportage, opdat er voor de zomervakantie en besluit kan worden genomen.” Samenwerking is nodig voor de toekomst van Atrium en alle leerlingen, zegt Gea. “We willen de kinderen optimale kansen bieden. Daarom is het belangrijk dat we op al onze locaties IKC’s kunnen ontwikkelen.” In een integraal kindcentrum werken onderwijs, opvang en andere voorzieningen voor kinderen samen vanuit dezelfde visie op leren en opgroeien. Dat vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen.

 

Toekomstgericht onderwijs

In het bestuursjaarplan voor dit schooljaar focust Atrium ook nog op andere ontwikkelingen. “Toekomstgericht onderwijs staat nu op onze scholen echt op de kaart”, vertelt Gea. “We gaan het project Klas in the cloud verder uitbouwen. Met dit project krijgen kinderen die meer aankunnen digitaal extra verbreding en verdieping aangeboden.” Ontdekkend en ondernemend leren wordt uitgebreid op de Sint Maartenschool en de Sint Josephschool. De scholen maken steeds meer gebruik van digitale middelen. En de Fusieschool in Noord-Scharwoude ontwikkelt een nieuw eigentijds onderwijsconcept.

 

Atrium zit niet stil. “Kwaliteit van het onderwijs vasthouden en vergroten moet vanzelfsprekend zijn”, vertelt Gea. “We willen ons blijven ontwikkelen op alle onderwijsgebieden: cognitief, sociaal, cultureel-muzikaal en sportief. Als vooruitstrevende organisatie gaan we meer doen aan zelfevaluatie, in aansluiting op de nieuwe werkwijze van de onderwijsinspectie. Zo houden we onze eigen ontwikkeling kritisch tegen het licht.”


Professionele ontwikkeling

Een laatste belangrijk aspect uit het bestuursjaarplan is de professionele ontwikkeling van het personeel. “In de eigen Atrium Academy delen we kennis”, vertelt Gea. “Onze visie is: ‘leren doe je samen, samen leer je meer’.” De Atrium Academy biedt dit jaar een actief en intensief jaarprogramma. Meer hierover leest u in het tweede artikel in deze nieuwsbrief. Daarnaast zet Atrium in op een aantrekkelijk personeelsbeleid. “Het werven en behouden van goed gekwalificeerd personeel heeft in de huidige krappe arbeidsmarkt hoge prioriteit”, aldus de bestuurder.