'Kinderen verder helpen in hun ontwikkeling, dat is meesterwerk'

'Kinderen verder helpen in hun ontwikkeling, dat is meesterwerk'

Leerkracht Maarten Jak van Rhee is trots op zijn werk, maar één ding zou hij echt willen veranderen: het aantal mannen dat kiest voor het prachtige onderwijsvak. Namens Atrium is hij lid van Meestert, een community van mannen in het basisonderwijs. “Mooi om te zien dat de lerarenopleidingen aan de slag gaan met onze ideeën.”
De teamfoto van De Koolvlet maakt het meteen duidelijk. Op deze school werken betrokken en enthousiaste mensen. En dat zijn vooral vrouwen, naast één man. Die man is Maarten. “Zo is de situatie, en natuurlijk niet alleen in ons team. Op de pabo’s is het percentage mannen al jaren laag.” Een beetje snapt Maarten dat wel. “Dat veel jongens van achttien het niet zo stoer vinden om tijdens hun opleiding een vouwmapje te maken of andere knutsels, dat is begrijpelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het vak van leerkracht niets voor hen is.” 

Verwondering bij de kleuters  
Maarten werkt sinds 2007 op De Koolvlet. Hij is op dit moment leerkracht van groep 1-2 en ICT-coördinator. “De puurheid van kleuters en hun spontaniteit, dat vind ik prachtig. Zo hebben we eind vorig jaar papier gemaakt in de klas, op basis van oud papier. De kinderen verbaasden zich erover hoe het materiaal in elkaar zit. Dat papier eigenlijk uit allemaal kleine haartjes bestaat, kleine vezeltjes, dat vonden ze prachtig om te zien. Mooi hoe ze zich daarover verwonderden, dat zijn bijzondere momenten in je werk. Vorig jaar had ik trouwens groep 8, dat was ook mooi hoor. Maar thuis heb ik al een puber, dus voor de afwisseling werkt dit beter”, lacht Maarten. “En mijn hart ligt qua werk toch bij de kleuters.”

Meer maatwerk tijdens de opleiding
Met zijn voorkeur voor lesgeven aan de onderbouw is Maarten een uitzondering. “Ik merkte op de opleiding dat de meeste jongens willen werken in de hogere groepen. Als hun eerste stage dan een kleuterstage is, haken ze daar sneller op af.” Wat Maarten betreft is dit één van de zaken die beter kunnen binnen de opleiding. “Het zou goed zijn meer naar de wensen van de student te kijken, zowel bij mannen als vrouwen. Meer maatwerk kan het verschil maken, waardoor jongeren zich meer op hun plek voelen. Daarom gaan we als leerkrachten van Meestert in gesprek met de pabo’s. We kijken hoe we dingen anders kunnen aanpakken, zodat meer jongens voor de opleiding kiezen en deze afmaken.”

Meester-community met Atrium, SaKS en andere ‘Kop’-besturen
De naam valt weer: Meestert. Wat gebeurt er allemaal binnen deze community? “We zijn een regionale afdeling van Meestert, waar meesters vanuit Atrium, SaKS en andere besturen uit de Kop van Noord-Holland bij zijn aangesloten. We komen vier tot vijf keer per jaar bij elkaar, vaak in onze stamkroeg in Alkmaar. De bijeenkomsten zijn altijd gezellig, maar ik vind het ook leuk om iets te doen dat resultaat oplevert. Onze mannendagen op de pabo zijn daar een voorbeeld van. Woensdag 27 februari hebben we dit voor de tweede maal georganiseerd. Vorige keer bij de iPabo, nu bij InHolland. Doel van deze middagen is om mannelijke studenten en geïnteresseerden te enthousiasmeren voor het onderwijsvak. Het begon met een idee, maar nu gebeurt er echt iets. We praten niet alleen met InHolland en de iPabo, we worden ook gehoord. Dat maakt je wel enthousiast.” Maarten voelt zich daarbij gesteund door de stichting. “Atrium maakt dit mede mogelijk, daar ben ik blij mee.”

Meelopen met Maarten 
Misschien begint het na Maartens relaas te kriebelen bij sommige lezers. Ben jij een vader die vroeger ooit overwoog om voor de klas te staan, maar heb je toen een andere keus gemaakt? Of heb je misschien een zoon die alles in huis heeft om een getalenteerde leerkracht te worden? Dan heeft Maarten een oproep. “Kom een dagje meelopen. Dan kom je er wel achter of het jouw roeping is. Als je echt geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op.” m.jak@atriumscholen.nl