Ouders denken mee op Fusieschool

Ouders denken mee op Fusieschool

Als nieuwe school is de Fusieschool in Noord-Scharwoude volop aan het nadenken over de koers van het onderwijs. Het team wil samen met ouders vaststellen waar het onderwijs aan moet voldoen. Daarom werd op donderdag 22 november een meedenkdiner gehouden. Vijftien ouders voerden onder het genot van een driegangendiner waardevolle gesprekken met leerkrachten over wat zij belangrijk vinden in het onderwijs.
Het meedenkdiner werd in de school aan de Schoolstraat gehouden. Bij aankomst kregen de gasten een welkomstdrankje. “Er hadden zich vooraf vijftien ouders aangemeld. Een mooie opkomst”, vindt directeur Monique Froeling. “We wilden persoonlijke en informele gesprekken voeren. Dat ging goed in deze groep.” Tussen de groentesoep en de boerenkool werd er veel gepraat over het onderwijs. Monique: “De ouders waren ontzettend betrokken en er ontstonden mooie gesprekken over de kernwaarden die we aan de Fusieschool willen meegeven.” Er werd ook  gepraat over vragen zoals: ‘Hoe wil je dat je kind terugkijkt op de basisschoolperiode?’ “Door er zo naar te kijken kun je makkelijker benoemen waar het in het onderwijs om draait. Het helpt ons om koers te bepalen”, aldus Monique.

Veiligheid en uitdaging
Het personeel van de Fusieschool is al geruime tijd bezig om samen met anderen na te denken over de toekomst. Zo heeft het team een studiedag gehouden samen met de collega’s van de kinderopvang van SKL die in het schoolgebouw gehuisvest is. ”Ook hebben we met onze leerlingenraad gepraat”, vertelt Monique. 

Uit de gesprekken komt een rode draad naar voren. “Eigenlijk zitten ouders, team en leerlingen op één lijn. Heel mooi om te zien”, vindt Monique. Veiligheid, gezelligheid, samenhorigheid, uitdagend, gezien worden, groei en ontwikkeling en onderwijs van hoog niveau zijn kernwaarden die ouders aandroegen, en die aansluiten bij wat het team wil. “Leerlingen zeggen eigenlijk hetzelfde. Zij willen leren door dingen te doen, ze willen fouten mogen maken en humor in de lessen. En ze zeggen eerlijk dat ze ook wel graag een beetje strenge meesters en juffen willen.” 

Ouders en leerkrachten zijn het erover eens dat het belangrijk is dat de school een onderscheidende positie inneemt. “Ouders denken heel vooruitstrevend en toekomstgericht. Het kind moet centraal staan. Zij waarderen deze samenwerking enorm. Direct na de avond kregen we al berichtjes van ouders dat ze echt het gevoel hadden dat we samen een nieuwe school aan het bouwen zijn”, vertelt Monique. 

De ouders hebben grootse wensen en ideeën voor de school, en stichting Atrium heeft dat ook. Atrium onderzoekt samen met SKL en zorgcentrum Horizon, en ondersteund door de gemeente, of deze nieuwe school voor Noord-Scharwoude ondergebracht kan worden in een nieuw gebouw: een IKOC waarin onderwijs, kinderopvang en ouderenzorg geïntegreerd samenwerken.

Hoe nu verder
Het team voegt de komende tijd alles bij elkaar. Vervolgens is het plan om in mei opnieuw een meedenkdiner te organiseren, om dieper in te gaan op het concreter maken van de koers en visie voor het onderwijs. “Ouders kunnen niet wachten, hebben ze ons laten weten.” In de loop van het voorjaar zal tevens de zoektocht naar een nieuwe naam voor de school beginnen, samen met SKL.