Onze scholen

Onze scholen

De vijf Atriumscholen staan in de gemeente Langedijk en Heerhugowaard - De Noord. Het zijn scholen met elk een eigen gezicht. Ze zijn toegankelijk voor iedereen die de katholieke grondslag van de school respecteert.
 

Sint Maartenschool

De Sint Maartenschool is een school waar je graag leert, komt en werkt, als kind, als ouder en als leerkracht. Het is er gezellig en je voelt je er veilig, daar werken wij allemaal aan mee. We willen dat onze leerlingen opgroeien tot mensen met aandacht voor en interesse in anderen. Belangrijk daarbij is een positieve levensinstelling zonder vooroordelen, met respect voor ieder individu en begrip voor verschillen in zijn en denken.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het realiseren van het IKC Oudkarspel (Integraal Kind Centrum) waarbij de obs Barnewiel, Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) en de St. Maartenschool samen in één gebouw komen. Lees hier meer.

Sint Maartenschool
Voorburggracht 425
1724 NZ Oudkarspel
T 0226 - 343131
st.maarten@atriumscholen.nl
www.st-maartenschool.nl
 

IKC Waterrijk

Modern en uitdagend onderwijs op een gezellige school waar de talentontwikkeling van kinderen voorop staat. Dat kenmerkt IKC Waterrijk in Noord-Scharwoude. Onze school komt voort uit de Mariaschool en De Duizend Eilandenschool. Goed, gedegen onderwijs is de basis. Op de fundamenten van deze twee goed draaiende scholen bundelen we onze krachten en bouwen wij aan ambitieus onderwijs.

Integraal kindcentrum

Als school staan we midden in het dorp. We vinden het belangrijk dat onze kinderen hier onderwijs kunnen krijgen, maar ook dat opa en oma om de hoek wonen. Daarom werken wij samen met Stichting Kinderopvang Langedijk en Horizon Zorgcentrum aan een integraal centrum van 0 tot 100 jaar. IKC Waterrijk en kinderopvang vormen daarin een integraal kindcentrum (IKC), met het doel kinderen van 0 tot 13 jaar te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
 

IKC Waterrijk
Schoolstraat 25-31
1723 AA Noord-Scharwoude
T 0226-315206
E m.froeling@atriumscholen.nl
W www.ikcwaterrijk.nl
 

De Koolvlet

De Koolvlet is een energieke school die is gehuisvest in een mooi multifunctioneel gebouw. Wij willen gelukkige leerlingen die laten zien wat ze in hun mars hebben en daar trots op zijn! De Koolvlet heeft een betrokken team dat vanuit hun passie voor onderwijs een goede sfeer en kwaliteit wil neerzetten. Het welbevinden van leerlingen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen. Vanuit onderzoekend leren werken we themagericht, geven leerlingen de ruimte om op hun eigen manier te werken en leren we leerlingen samenwerken.

De Koolvlet
Keppelsloot 8
1721 HJ Broek op Langedijk
T 0226-344760
E koolvlet@atriumscholen.nl
www.dekoolvlet.nl
 

De Paus Johannesschool

Op de Paus Johannesschool willen we dat iedere leerling met plezier naar school gaat. Naast de schoolvakken besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers. Ons enthousiaste team werkt met moderne methoden die mogelijkheden bieden om passend en uitdagend onderwijs te bieden. De samenwerking en communicatie tussen kind, ouder en medewerker vinden we
essentieel.

De Paus Johannesschool werkt toe naar een IKC (Integraal Kindcentrum). Hierbij werken we samen met onderwijsstichting De Blauwe Loper en Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL). Het aantal leerlingen op onze locatie groeit sterk, het huidige gebouw heeft niet voldoende ruimte. Twee van de bovenbouwklassen van de Paus Johannes zijn ondergebracht bij basisschool De Phoenix. Deze basisschool gaat ook deel uitmaken van het nieuwe IKC.
Lees hier meer.

Paus Johannesschool
Sperwer 1
1834 XN Sint Pancras
T 072-5643023
pausjohannes@atriumscholen.nl
www.pausjohannesschool.nl
 

Sint Josephschool

Op onze school betrekken wij de omgeving bij ons onderwijs. Leren gaat hand in hand met persoonlijke groei en ontwikkeling van zelfvertrouwen en eigen verant-
woordelijkheid. We willen dat kinderen leren met plezier, daarom spelen we in op hun kwaliteiten en interesses.
Hierdoor versterken wij hun intrinsieke motivatie.

Sint Josephschool
Rozenhoutstraat 3
1704 CD Heerhugowaard-Noord
T 072-5715314
stjosephschool@atriumscholen.nl
www.stjosephdenoord.nl