Onze scholen

Onze scholen

De vijf Atriumscholen staan in de gemeente Langedijk en Heerhugowaard - De Noord. Het zijn scholen met elk een eigen gezicht. Ze zijn toegankelijk voor iedereen die de katholieke grondslag van de school respecteert.
 

Sint Maartenschool

De Sint Maartenschool is een school waar je graag leert, komt en werkt, als kind, als ouder en als leerkracht. Het is er gezellig en je voelt je er veilig, daar werken wij allemaal aan mee. We willen dat onze leerlingen opgroeien tot mensen met aandacht voor en interesse in anderen. Belangrijk daarbij is een positieve levensinstelling zonder vooroordelen, met respect voor ieder individu en begrip voor verschillen in zijn en denken.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het realiseren van het IKC Oudkarspel (Integraal Kind Centrum) waarbij de obs Barnewiel, Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) en de St. Maartenschool samen in één gebouw komen. Lees hier meer.

Sint Maartenschool
Voorburggracht 425
1724 NZ Oudkarspel
T 0226 - 343131
st.maarten@atriumscholen.nl
www.st-maartenschool.nl
 

De Duizend Eilandenschool

Met enthousiasme richten we ons, samen met de ouders, op onze mooie taak: kinderen stimuleren en helpen zich cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk te ontwikkelen. Ons motto is: Op basis van kwaliteit en enthousiasme ervoor zorgen dat kinderen een goede start kunnen maken met hun verdere schoolloopbaan.
 

Integraal kindcentrum

De Duizend Eilandenschool en de Mariaschool fuseren per 1 augustus 2018. De fusie maakt onderdeel uit van een groter plan.
Atrium, SKL (Stichting Kinderopvang Langedijk) en Horizon Zorgcentrum slaan de handen ineen en willen samen nieuwbouw ontwikkelen voor een IKC en een zorgcentrum. De fusieschool gaat dan deel uitmaken van een integraal centrum van 0 – 100 jaar. In het centrum werken onderwijs, opvang en seniorenhuisvesting en -zorg samen. Iedereen is er immers mee gebaat als onze kinderen onderwijs kunnen krijgen in het eigen dorp, maar ook dat opa en oma om de hoek wonen. Contacten tussen de verschillende generaties worden op die manier aangemoedigd.

De Duizend Eilandenschool
Schoolstraat 29-31
1723 AA Noord-Scharwoude
T 0226-315206
E directiedde@atriumscholen.nl
W www.deduizendeilanden.nl
 

De Koolvlet

De Koolvlet is een energieke school die is gehuisvest in een mooi multifunctioneel gebouw. Wij willen gelukkige leerlingen die laten zien wat ze in hun mars hebben en daar trots op zijn! De Koolvlet heeft een betrokken team dat vanuit hun passie voor onderwijs een goede sfeer en kwaliteit wil neerzetten. Het welbevinden van leerlingen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen. Vanuit onderzoekend leren werken we themagericht, geven leerlingen de ruimte om op hun eigen manier te werken en leren we leerlingen samenwerken.

De Koolvlet
Keppelsloot 8
1721 HJ Broek op Langedijk
T 0226-344760
E koolvlet@atriumscholen.nl
www.dekoolvlet.nl
 

De Paus Johannesschool

Op de Paus Johannesschool willen we dat iedere leerling met plezier naar school gaat. Naast de schoolvakken besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers. Ons enthousiaste team werkt met moderne methoden die mogelijkheden bieden om passend en uitdagend onderwijs te bieden. De samenwerking en communicatie tussen kind, ouder en medewerker vinden we
essentieel.

De Paus Johannesschool werkt toe naar een IKC (Integraal Kindcentrum). Hierbij werken we samen met onderwijsstichting De Blauwe Loper en Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL). Het aantal leerlingen op onze locatie groeit sterk, het huidige gebouw heeft niet voldoende ruimte. Twee van de bovenbouwklassen van de Paus Johannes zijn ondergebracht bij basisschool De Phoenix. Deze basisschool gaat ook deel uitmaken van het nieuwe IKC.
Lees hier meer.

Paus Johannesschool
Sperwer 1
1834 XN Sint Pancras
T 072-5643023
pausjohannes@atriumscholen.nl
www.pausjohannesschool.nl
 

Sint Josephschool

Op onze school betrekken wij de omgeving bij ons onderwijs. Leren gaat hand in hand met persoonlijke groei en ontwikkeling van zelfvertrouwen en eigen verant-
woordelijkheid. We willen dat kinderen leren met plezier, daarom spelen we in op hun kwaliteiten en interesses.
Hierdoor versterken wij hun intrinsieke motivatie.

Sint Josephschool
Rozenhoutstraat 3
1704 CD Heerhugowaard-Noord
T 072-5715314
stjosephschool@atriumscholen.nl
www.stjosephdenoord.nl