De Duizend Eilandenschool

De Duizend Eilandenschool

De Duizend Eilandenschool

Met enthousiasme richten we ons, samen met de ouders, op onze mooie taak: kinderen stimuleren en helpen zich cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk te ontwikkelen. Ons motto is: Op basis van kwaliteit en enthousiasme ervoor zorgen dat kinderen een goede start kunnen maken met hun verdere schoolloopbaan.
 

Integraal kindcentrum

De Duizend Eilandenschool en de Mariaschool fuseren per 1 augustus 2018. De fusie maakt onderdeel uit van een groter plan.
Atrium, SKL (Stichting Kinderopvang Langedijk) en Horizon Zorgcentrum slaan de handen ineen en willen samen nieuwbouw ontwikkelen voor een IKC en een zorgcentrum. De fusieschool gaat dan deel uitmaken van een integraal centrum van 0 – 100 jaar. In het centrum werken onderwijs, opvang en seniorenhuisvesting en -zorg samen. Iedereen is er immers mee gebaat als onze kinderen onderwijs kunnen krijgen in het eigen dorp, maar ook dat opa en oma om de hoek wonen. Contacten tussen de verschillende generaties worden op die manier aangemoedigd.
 

De Duizend Eilandenschool
Schoolstraat 29-31
1723 AA Noord-Scharwoude
T 0226-315206
E m.froeling@atriumscholen.nl
W www.deduizendeilanden.nl