De Mariaschool

De Mariaschool

De Mariaschool

De Mariaschool is een school waar het pedagogisch klimaat en de veiligheid hoog in het vaandel staan. We willen een warme, veilige plek zijn voor iedereen die er deel van uitmaakt. Iedereen die betrokken is bij de school draagt hier zijn steentje aan bij. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag, leren en ontwikkeling. Geen lerende leerling zonder lerende leerkracht. Per 1 augustus 2018 vormen we samen met de Mariaschool een nieuwe school. De nieuwe fusieschool  komt op de locatie van De Duizendeilanden aan de Schoolstraat. De twee scholen vormen samen een sterke, toekomstgerichte school en dat geeft nieuwe energie. Het gebouw wordt voor beide teams en alle leerlingen samen in gereedheid gebracht, zodat het een samengevoegde ‘nieuwe’ school wordt met een eigentijds onderwijsconcept.


De Mariaschool
Tulpenstraat 2
1723 WB Noord-Scharwoude
T 0226-341023
maria@atriumscholen.nl
W www.maria-basisschool.nl