Paus Johannesschool

Paus Johannesschool

De Paus Johannesschool

Op de Paus Johannesschool willen we dat iedere leerling met plezier naar school gaat. Naast de schoolvakken besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers. Ons enthousiaste team werkt met moderne methoden die mogelijkheden bieden om passend en uitdagend onderwijs te bieden. De samenwerking en communicatie tussen kind, ouder en medewerker vinden we essentieel.

De Paus Johannesschool werkt toe naar een IKC (Integraal Kindcentrum). Hierbij werken we samen met onderwijsstichting De Blauwe Loper en Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL). Het aantal leerlingen op onze locatie groeit sterk, het huidige gebouw heeft niet voldoende ruimte. Twee van de bovenbouwklassen van de Paus Johannes zijn ondergebracht bij basisschool De
Phoenix. Deze basisschool gaat ook deel uitmaken van het nieuwe IKC. Lees hier meer.


Paus Johannesschool
Sperwer 1
1834 XN Sint Pancras
T 072-5643023
pausjohannes@atriumscholen.nl
www.pausjohannesschool.nl