Bestuur

Bestuur

Bestuur

Atrium is een kleinschalige organisatie met vijf scholen, die elk een eigen 'gezicht' hebben. Per locatie in een dorpskern van Langedijk of Heerhugowaard, neemt een Atriumschool een eigen positie in. De bestuurder ad interim H. Vermeulen, draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs en de gehele organisatie. Hij geeft leiding aan de directie van de scholen en het bestuurskantoor. De directeuren van de scholen vormen het directieverband (DO) waarin in overleg het beleid en de richting van de stichting worden opgesteld en uitgevoerd. 
Het bestuurskantoor werkt ondersteunend en faciliterend naar de scholen en het bestuur.

Y. Bakkum, managementsassistente
M. Ettema, kwaliteitsbeleid
C. Vonk, personeelsadvies en administratie a.i.
R. Groenenboom, HR businesspartner
 

Raad van Toezicht

Onze stichting kent een scheiding van bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht controleert en bewaakt het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de rol van klankbord en adviseur voor het bestuur. De Raad bestaat uit 5 leden:

  • Mevrouw M. Visser - Voorzitter
  • Mevrouw V. Labots-Hornstra - Lid (Remuneratie en onderwijscommissie)
  • De heer J.P. Orij - Lid (Auditcommissie)
  • De heer H. Doorenspleet - Lid (Auditcommissie)
  • De heer A. Groot - Lid (Onderwijscommissie)