Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

Atrium werkt aan goed onderwijs, gelukkige leerlingen en leerkrachten. Het authentieke, eigene van kinderen is het startpunt van de leerprocessen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed kunnen leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Een van de belangrijkste bouwstenen voor ons is taalontwikkeling (onder andere begrijpend lezen) als hefboom voor het beter begrijpen van de wereld om ons heen. Creativiteit neemt op onze scholen een speciale plaats in, omdat we ervan uitgaan dat creativiteit veel voor de ontwikkeling van kinderen kan betekenen.

Talent

Bij de ontwikkeling van onze organisatie en het onderwijs gaan wij uit van de verbinding tussen ‘hart, hoofd en handen.’ Kinderen mogen worden wie ze in potentie zijn. Talenten worden (h)erkend en gebruikt. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen maar voor iedereen bij Atrium.

Vernieuwing

We realiseren ons dat we kinderen voorbereiden op een toekomst die wij nog niet kennen. De ontwikkelingen gaan snel. Voor onze leerkrachten betekent dit dat zich blijven ontwikkelen en de vernieuwingen uit het onderwijs meenemen in hun lesgeven.

ICT

Het is de taak van ons onderwijs om kinderen te laten leren en hun talenten te helpen ontplooien. Onze leerlingen krijgen een basis mee waarmee ze later als volwassenen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. ICT helpt leerlingen en leerkrachten om nog meer aan te sluiten op de behoefte van leerlingen. Met ICT kunnen leerlingen leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Pas als leerlingen thuis zijn in het gebruik van ICT en hiermee efficiënt en effectief kunnen omgaan, kunnen zij leren met behulp van ICT. Het is belangrijk dat kinderen mediawijs zijn, ofwel weten hoe je veilig met ICT en internet kunt omgaan. Dit is één van de zogenoemde 21e-eeuwse-vaardigheden die wij onze leerlingen leren beheersen.

Door te werken met Chromebooks, Snappets, iPads en Prowise-borden in de klas verrijken wij ons onderwijs. We werken op de verschillende scholen met Google Apps for Education en er zijn scholen bezig met programmeren.

Op elke school is een ICT-coördinator aangesteld die zorg draagt voor de organisatie van alles wat met ICT te maken heeft op zijn of haar school. De ICT-coördinatoren ondersteunen het personeel van hun school en overleggen regelmatig met elkaar op welke gebieden er samengewerkt kan worden. Ook wisselen ze informatie en ideeën met elkaar uit, want samen weet je meer. Zij verzorgen ook workshops en vragenuurtjes voor collega’s.

Tevredenheid

Regelmatig vragen wij onze medewerkers, leerlingen en ouders wat er goed gaat op de scholen en waar  ruimte is voor verbetering. Van het resultaat van de peilingen en de daaruit volgende acties van de scholen wordt per school verslag gedaan aan de ouders. De peilingen worden gedeeld met het bestuur, die mogelijke verbeteringen deelt met alle scholen en uitwerkt in verbeterplannen.