Financiën

Atrium is een financieel gezonde stichting. Onze financiën zetten we zo veel mogelijk in voor het onderwijs. Geld mag echter niet de enige reden zijn om ontwikkelingen wel of niet door te laten gaan. Scholen kunnen aanvragen doen voor innovatieve ontwikkelingen of andere zaken die zij belangrijk vinden. En als de middelen niet binnen de organisatie aanwezig zijn, dan onderzoeken we (nieuwe) mogelijkheden om ambities toch te realiseren: crowdfunding bijvoorbeeld.

Lees hier de jaarrekening over 2016.