Kind centraal

Een school draait om kinderen. Zij weten vaak heel goed wat zij willen, hoe hun toekomst eruit kan zien, of ze onderwijs krijgen dat bij hen past. Waarom zou je hen dan geen stem geven? Onze leerlingen worden betrokken bij de beleidsontwikkeling en de koers van onze scholen. Kinderen mogen invloed hebben op wat er in de scholen of in de omgeving gebeurt. Daar zit nog een gedachte achter. Leerlingen die actief meedoen met de school bij de inrichting van hun eigen klas en het leerproces leren intensiever en beter. Een leerlingenraad of leerlingkabinet geeft onze leerlingen de mogelijkheid om aan te geven wat zij van hun school vinden en welke ideeën ze hebben. Zo hebben onze leerlingen invloed hebben op wat er georganiseerd wordt op de scholen.