Klas in the cloud

ICT heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. We zetten moderne media in en vergroten zo het leerrendement en plezier voor de leerlingen. We maken bijvoorbeeld gebruik van Chromebooks, iPads, Snappet, Office 365 en methodesoftware. Voor de laatste digitale ontwikkeling heeft Atrium LOF-subsidie gekregen. Deze subsidie wordt alleen gegeven voor echt innovatieve projecten. En zo’n project heeft Atrium met Klas in the cloud.
 
Atrium heeft het aanbod voor meerkunners als speerpunt benoemd en dat verbonden aan digitaal onderwijs. Meerkunners krijgen digitaal extra verdieping en verbreding aangeboden via Klas in the cloud. Juist voor kinderen met een hoog IQ is extra uitdaging heel belangrijk. Als ze dat niet krijgen, gaan ze vaak onderpresteren. Het juiste onderwijsaanbod voorkomt deze problemen.
De leerlingen loggen in en komen vervolgens in een digitale omgeving. Ze kunnen contact leggen met kinderen van andere scholen en met twee leerkrachten die speciaal voor dit project ook zijn ingelogd.  De leerkrachten geven uitdagende opdrachten die passen bij de intelligentie van de leerlingen. In duo’s gaan de kinderen ermee aan de slag. Niet alles gebeurt digitaal, er zijn ook de presentaties en ontmoetingen ‘live’, maar de meeste feedback op de opdrachten is via het internet. 
De kinderen die ermee werken zijn enthousiast en voelen zich gehoord omdat zij aanvullende lesstof aangeboden krijgen. En het mes snijdt aan twee kanten: ze worden gelijktijdig (nog) ICT-vaardiger.

Lees hier het interview 'Fantaseren in de cloud' dat in het tijdschrift Talent stond.