Samen

Samen leren werken, leven en leren ligt aan de basis van goed onderwijs. Wij werken vanuit de visie dat we niet alleen leerlingen mogen leren samenwerken, maar dat we dat in onze voorbeeldrol ook elke dag zelf doen. Samen werken met collega's, met de andere Atiumscholen, met andere partners in onderwijs, opvang en zorg: dit vormt de kern van ons beleid en onze organisatie.
Zo willen we ook samen met ouders de kinderen begeleiden. We zien ouders als onze educatieve partners. Onze visie op leren is ook: samen leer je meer, voor leren heb je een ander nodig. De wederzijdse afhankelijkheid in ons leren, onze samenwerking en het samenleven binnen de scholen en de Atriumorganisatie is essentieel. Dat willen we leerlingen ook meegeven: samen wordt / ben je meer!