Toetsen en beoordelen

Onze leerlingen maken regelmatig toetsen, zoals de verplichte eindtoets van Cito. We willen immers weten hoe zij zich ontwikkelen. Atrium werkt ook om andere redenen met gestandaardiseerde toetsen. Met toetsen kunnen ook de onderwijs en leerprocessen zo nodig worden bijgestuurd. En toetsing zegt het nodige over de kwaliteit van het onderwijs.

In groep 8 maken de leerlingen de eindtoets. Enkele scholen maken de eindtoets digitaal, dat geeft leerlingen minder stress. Hoe dat gaat leest u in dit interview over digitaal toetsen op de basisschool De Koolvlet.

Op organisatieniveau toetsen we of we onze strategische (= lange termijn) doelen behalen. Dit doen we met standaardrapportages en instrumenten vanuit de leerlingvolgsystemen, onderwijsinspecties of digitale rapportagesystemen. Op basis van deze gegevens worden - in overleg met de schooldirecties - gesprekken met ouders, leerkrachten en leerlingen gevoerd om zicht te houden op de resultaten.

U kunt meer over onze activiteiten en resultaten lezen in ons strategisch beleidsplan.