Vakmanschap

Professionele leerkrachten voelen zich thuis bij Atrium. Onze medewerkers hebben de liefde voor de kinderen en de passie voor hun vak gemeen. Er is een duidelijke verband zichtbaar tussen de passie van onze leerkrachten en de invulling van onze norm voor vakmanschap: permanent actueel vakbekwaam zijn. Zulk vakmanschap leidt ons naar een continue verbetering van ons onderwijs. Onze vakmannen en vakvrouwen staan open voor innovatie. Daarbij durven wij bij Atrium buiten de bestaande paden te treden.
Alhoewel het grootste deel van de leerkrachten in het basisonderwijs vrouw is, zouden we ook meer mannelijke leerkrachten welkom willen heten. We geven iedereen gelijke kansen. Diversiteit in de samenstelling van teams helpt daarbij, is onze overtuiging.  Zowel in het lerarenteam als op directieniveau zou het goed zijn als mannen en vrouwen elkaar aanvullen in hun werk. Door samen te werken in netwerken waarin we van elkaar leren en elkaar versterken faciliteert Atrium de diversiteit. Mogelijk stimuleert de Atrium-aanpak nieuwe meesters om ook te kiezen voor het mooie van leerkracht.